Lespri wout entèvyou nan a VFNUE NAN LACHIN-L' EXPO, 2016